Wpłata zadatku – Wizyta

Wpłacana przez Państwa kwota jest zadatkiem na rzecz kosztów planowanej wizyty w Klinice stomatologicznej Eurodental.olsztyn.pl.
W wypadku niepowiadomienia o nieobecności na wizycie, osobiście lub telefonicznie pracownika rejestracji pod numerem 89 534 34 97 na 24 godziny przed jej terminem,
wpłacony kwota przepada na rzecz opłaty za gotowość poradni do wykonania usług.

 

Copyright © Eurodental 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: